Juridische informatie

door Jumelles.com

Bijgewerkt op: 5 oktober 2022

SASU NEWLEADS
22 Avenue du docteur Schweitzer
82300 Caussade
Frankrijk

Verantwoordelijke redactie: Nathanaël Cuvelier

Hosting van de site
De site wordt gehost door Wpserveur – 93100 MONTREUIL

Als Amazon Partner maken we winst op de in aanmerking komende aankopen.

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing, wijziging van de hele of een deel van de site, zonder de schriftelijke toestemming van NEWLEADS is verboden en kan leiden tot juridische stappen en vervolging zoals voorzien in het wetboek van intellectuele eigendom en/of het burgerlijk wetboek.

Jumelles.com